logo
Op deze website vindt u informatie over de dienstverlening van DatWerkt. DatWerkt spant zich in om correcte informatie te bieden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De inhoud van deze website is onderhevig aan wijzigingen. DatWerkt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor zover deze website links bevat naar websites van derden, aanvaardt DatWerkt geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

Het auteursrecht op de inhoud inclusief de opgenomen documenten, het logo en de vormgeving berust bij DatWerkt.
Als u gebruik wil maken van documenten of andere inhoud op deze site neem dan contact op met Gertjan Krediet (info@datwerkt.org).

De foto's zijn gemaakt door:
schrijfmachine Raúl Hernández González (licentie creative commons)
Deurknop René Ehrhardt
(licentie creative commons)
Dieren aan de IJssel Anne Krediet (© 2009 DatWerkt)
Gertjan Bert Vos
Gereedschap Beatrice Murch
(licentie creative commons)

Op alle diensten van DatWerkt zijn de algemene voorwaarden van DatWerkt van toepassing.

© 2009 DatWerkt | kvk 09168110