logo
Webdesign Advies
Hallo DatWerkt Wie

Advies

De volgende activtiteiten voert DatWerkt voor u uit op inhoudelijk, technisch en financiŽel vlak:
  • inventarisaties van inhoudelijke eisen en wensen, zowel individueel als groepsgewijs en de technische vertaling van deze wensen naar ICT.
  • inventarisatie en pakketvergelijking van ICT-voorzieningen
  • opstellen van beleidsplannen, projectplannen, begrotingen en implementatieplannen.
  • planmatig begeleiden van processen en projecten

Projecten en producten

Een greep uit de meest recente projecten en producten.... *

Voor Welstede, een grote organisatie op het terrein van welzijn:

  • Ontwikkelen internet- en intranetbeleid

Voor de Pilot Maatschappelijke stage regio Nijmegen, Arnhem en Doetinchem de Begeleiding ontwikkeling en implementatie website en reserveringssysteem voor Maatschappelijke stages, met onder meer:

Voor enkele samenwerkerkende organisties op het terrein van zorg en welzijn in Ede:

  • Onderzoek opzet van een digitaal meldpunt burenhulp in de gemeente Ede in het kader van de WMO (Inventarisatierapport)

Voor de Stg. Vrijwilligerscentrale Nijmegen:

  • Begeleiding bij de overstap naar een nieuwe leverancier voor de vrijwilligers-vacaturebank (advies)

Voor 'De Medewerker', centrum voor vrijwillige inzet in Ede, onder meer:

  • Begeleiding implementatie relatiebeheersysteem

Voor Vitasens, een middelgroot diŽtistenbureau in Arnhem, onder meer:

  • een indicatieve begroting voor de kantoorinrichting

Voordien diverse projecten, onder meer: projectleiding invoering documentmanagement, telewerken en een gemeentelijke digitale sociale kaart. 

* Het auteursrecht op de hier opgenomen documenten berust bij DatWerkt. Als u gebruik wil maken van documenten of andere inhoud op deze site neem dan contact op met Gertjan Krediet (info@datwerkt.org).

Badhuislaan 5, 6957 DB Laag-Soeren - info@datwerkt.org - 0633848684
© 2009 DatWerkt | kvk 09168110 | Over deze site